İLAÇ

/ / haberler

İLAÇ: Hastalıkların teşhisi, tedavisi, profilaksisi (hastalıktan korunma) cerrahi girişimlerin kolaylaştırılması ve bazı fizyolojik olayların değiştirilmesi (doğum kontrolü gibi) amacıyla tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf kimyasal madde veya ona eşdeğer bitkisel veya hayvansal kaynaklı standart miktarda etkin madde ve yardımcı madde içeren kimyasal preparattır.

Hastaya bir defada verilen ilaç miktarına doz, dozlar arasındaki zamana doz aralığı ve bir gün içerisinde verilmesi tavsiye edilen miktara da günlük doz denir.

 

Ruhsat Kategorisine Göre İlaçlar:

  • Orijinal İlaç: Etkin madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ilaç.
  • Jenerik İlaç: Etkin maddeler açısından orijinal ilaç ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan ve orijinal tıbbi ilaç ile biyoeşdeğerliğinin uygun biyoyararlanım çalışmaları ile kanıtlandığı ilaç.

Reçete Türüne Göre İlaçlar:

  1. 1. Reçeteye tabi ilaçlar
    1. Yinelenebilir veya yinelenemez reçete ile verilen ilaçlar
    2. Özel reçeteye tabi ilaçlar
    3. Belirli özel alanlarda kullanılmak üzere kısıtlanmış reçeteye tabi ilaçlar
  2. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir